Navigation überspringen
AGRO-Terminal Nacht
Stahlsilos Getreide
Skladování obilovin
Bahnverladung Getreide
Překládka zemědělských produktů

AGRO-Terminal Heidenau

Brána do světa pro obilí ze střední a východní Evropy

V srdci Saska a v bezprostřední blízkosti polských a českých hranic se AGRO-Terminal Heidenau od svého založení v roce 2012 etabloval jako stálá součást mezinárodního zemědělského obchodu.

Rozšíření Evropské unie v roce 2004 a přistoupení nových členů k schengenskému prostoru v prosinci 2007 znamenalo velké usnadnění a zintenzivnění hospodářských vztahů v Evropě. Volný pohyb zboží, osob a kapitálu přispěl ke sblížení Východu a Západu a hospodářská výměna prudce vzrostla.
Z tohoto vývoje značně profitoval i zemědělský obchod. Rostoucí objemy zboží při vývozu a dovozu však vyžadovaly stabilní a robustní logistická řešení. AGRO-Terminal Heidenau se od počátku spoléhal na železnici. Díky přímému železničnímu napojení na dálkovou železniční trať Praha-Drážďany-Hamburk nabízí zákaznicky přívětivý a spolehlivý logistický koncept, který chápe a využívá železniční logistiku jako udržitelné a ekologické řešení.
Našim zákazníkům poskytujeme optimální řešení, jak dostat jejich obilí ke spotřebitelům, a to nejen na světových trzích. Pro regionální a středoevropský průmysl krmných směsí zajišťujeme spolehlivé dodávky bílkovinných krmiv.

AGRO-Terminál Heidenau prosperuje díky neustálé výměně informací se zákazníky. Především se považujeme za spolehlivého poskytovatele služeb a jsme hrdí na to, že můžeme stát po boku našich obchodních partnerů již více než 10 let!

Překládka AGRO-Terminal Heidenau

AGRO –Terminal Heidenau je logistickým uzlem pro zemědělský obchod v Sasku, jižním Polsku a České republice.

Aby bylo možné tento úkol splnit, AGRO-Terminal se postupně rozvíjel z původní kapacity 45 tisíc tun v roce 2012 na 90 tisíc tun ve druhé etapě roku 2013 až na současnou skladovací kapacitu přibližně 135 tisíc tun. V Heidenau nabízíme bimodální řešení se silniční a železniční dopravou.

Naše vlastní železniční spojení na dálkové trati mezi Bad Schandau a Hamburkem umožňuje nakládku a přepravu vlastních těžkých nákladních vlaků do 2 300 tun netto. Plánovatelnost a pravidelnost této železniční logistiky zohledňuje také koncept udržitelnosti: prostřednictvím AGRO-Terminálu Heidenau se zboží přesouvá ze silnice na železnici a šetrnost k životnímu prostředí má AGRO-Terminal doslova "v genech". S každým naloženým vlakem se ušetří CO2.

Naše prostory

Kapacita příjmu obilí v oblasti kamionů je přibližně 5 000 tun denně. Zároveň můžeme každý den naložit na nákladní automobily až 2 000 tun bílkovinného krmiva. Vysoký stupeň automatizace a rychlost nakládky a vykládky zvyšují efektivitu nákladní dopravy, a tím přispívají ke spokojenosti a ziskovosti zákazníků. Dopravní společnosti vnímáme jako partnery a nepostradatelnou součást logistického řetězce v zemědělském obchodě.

 

AGRO-Terminal Heidenau

Hauptstraße 108
01809 Heidenau

Tel: 03529 / 526 87-10
Fax: 03529 / 526 87-29

E-Mail: umschlag@agro-terminal.com

Naše kontaktní osoby