Navigation überspringen
AGRO-Terminal Nacht
Stahlsilos Getreide
Ekonomiczne przechowywanie ziarna
Bahnverladung Getreide
Obsługa produktów rolnych obsluga produktow

Firma AGRO-Terminal Heidenau

Brama na świat dla zboża z Europy Środkowo-Wschodniej

W samym sercu Saksonii i w bezpośrednim sąsiedztwie granic Polski i Czech AGRO-Terminal Heidenau od momentu założenia w 2012 roku stał się stałym elementem międzynarodowego handlu produktami rolnymi.

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku oraz przystąpienie nowych członków do strefy Schengen w grudniu 2007 roku spowodowały znaczne ułatwienie i intensyfikację stosunków gospodarczych w Europie. Swobodny przepływ towarów, ludzi i kapitału przyczynił się do zbliżenia Wschodu i Zachodu, a wymiana gospodarcza rosła wykładniczo.

Handel rolny również odniósł znaczne korzyści z tego rozwoju. Jednak rosnące ilości eksportowanych i importowanych towarów wymagały stabilnych i solidnych rozwiązań logistycznych. AGRO-Terminal Heidenau od początku polegał na kolei. Dzięki bezpośredniemu połączeniu kolejowemu z dalekobieżną linią kolejową Praga-Drezno-Hamburg oferuje przyjazną dla klienta i niezawodną koncepcję logistyczną, która rozumie i żyje logistyką kolejową jako zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Naszym klientom zapewniamy optymalną ofertę na sprowadzenie ich ziarna do konsumentów, nie tylko na rynki światowe. Zapewniamy niezawodne dostawy pasz białkowych dla regionalnego i środkowoeuropejskiego przemysłu mieszanek paszowych.

AGRO-Terminal Heidenau rozwija się dzięki stałej wymianie z klientami. Przede wszystkim postrzegamy siebie jako niezawodnego usługodawcę i jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych partnerów biznesowych od ponad 10 lat!

Przeładunek surowców AGRO-Terminal Heidenau

AGRO-Terminal Heidenau jest centrum logistycznym handlu rolnego w Saksonii, południowej Polsce i Czechach.

Aby móc zrealizować to zadanie, AGRO Terminal rozwijał się krok po kroku od pierwotnej pojemności 45 tys. ton w 2012 r. do 90 tys. ton w drugim etapie w 2013 r. do obecnej pojemności magazynowej ok. 135 tys. ton. W Heidenau oferujemy rozwiązanie bimodalne z wykorzystaniem dróg i kolei.

Własne połączenie kolejowe na dalekobieżnej linii kolejowej pomiędzy Bad Schandau a Hamburgiem umożliwia załadunek i transport samodzielnie zarządzanych pociągów ciężarowych o masie do 2.300 ton netto. Planowanie i regularność tej logistyki kolejowej uwzględnia również koncepcję zrównoważonego rozwoju: dzięki terminalowi AGRO w Heidenau towary są przenoszone z dróg na tory, a przyjazność dla środowiska jest dosłownie "w genach" terminalu AGRO. Z każdym załadowanym pociągiem oszczędza się CO2.

Nasza siedziba

Zdolność odbioru zboża w strefie dla ciężarówek wynosi około 5.000 ton na dobę. Jednocześnie możemy załadować na ciężarówki do 2.000 ton paszy białkowej dziennie. Wysoki stopień automatyzacji oraz szybkość załadunku i rozładunku zwiększają wydajność wykorzystywanych wózków, a w ten sposób przyczyniają się również do zadowolenia i rentowności klientów. Postrzegamy firmy transportowe jako partnerów i jako niezbędny element łańcucha logistycznego w handlu rolnym.

 

AGRO-Terminal Heidenau

Hauptstraße 108
01809 Heidenau

Tel: 03529 / 526 87-10
Fax: 03529 / 526 87-29

E-Mail: umschlag@agro-terminal.com

Nasze osoby do kontaktu